ÉletMűhely

Mi az ÉletMűhely?

Az ÉletMűhely egy evangelizálási és gyülekezetépítési módszer, elsősorban egyházon kívüli emberek megszólítására alkalmas. Egy előadás- és beszélgetéssorozat keretében adja át a hallgatóknak az evangélium tiszta, soha nem változó üzenetét.

A szerző látása szerint a ma élő emberek között egyre többen vannak, akik egyáltalán nem ismerik a keresztyén világnézetet, gondolkodásmódot, alaptanításokat. Az evangélium átadásakor abból kell kiindulnunk, amit a hallgatók jól ismernek, amivel azonosulni tudnak. Ezért az előadások anyagát úgy állították össze, hogy az 70%-ban az evangélium megértését segítő előkészítés, az utolsó 3 előadáson adhatjuk át magát az evangéliumot, mint Isten hívását Jézus Krisztus, mint Megváltó személyes elfogadására.

Az ÉletMűhely összeállításakor figyelembe vették azt a tényt, hogy a mai posztmodern ember az igazságokat egyre kevésbé puszta észérvek alapján, sokkal inkább személyes megtapasztalás útján teszi magáévá. Ezért az ÉletMűhely tíz előadásának mindegyikét a hallottak megbeszélése, ill. kötetlenebb beszélgetés követi, amelynek során a keresztyénséggel ismerkedő hallgatók megismerhetik a keresztyén gondolkodásmódot, életvezetést.

Az ÉletMűhely anyaga CD-n hozzáférhető, tartalmazza az előadásokon levetíthető diasorozatokat, a hallgatóknak kiosztható írott anyagokat és a tanári segédanyagokat.

Az egyes előadások témái:

A szerzőről

John North 1961-ben született Indiában, ausztrál misszionárius szülők gyermekeként. Tízéves korában a család visszatért hazájába, Ausztráliába, majd az USA-ban, Atlantában telepedtek le.

John középiskolai évei alatt egyre inkább belső élete szétesését tapasztalta, depresszióba esett. Ekkor került el egy ifjúsági táborba, melyet az Atlantai Első Baptista Gyülekezet szervezett. Ebben a táborban John élete alapvető változáson ment át, amikor Jézus Krisztusban hitre jutott. Ennek következtében új céljának szentelte életét: segíteni másoknak abban, hogy ők is átélhessék ugyanazt a lelki átalakulást, amire ő is rátalált.

Számos missziós szolgálatban vett és vesz részt ma is: ő vezeti az Ambassadors for Christ International – Australia felekezetközi missziós szervezet szolgálócsapatát, igehirdetéseket, bibliai tanításokat végez Ausztrália különféle gyülekezeteiben és az ausztráliai Campus Crusade for Christ alkalmain. Legismertebb írásos munkája az ÉletMűhely (LifeWorks) és a Növekedési Műhely (GrowthWorks).

Az ÉletMűhely (LifeWorks) honlapja:

http://afci.com.au/lifeworks/