Bibliaiskola

A képzés célja

Hogy a résztvevők jobban ismerjék, helyesen értelmezzék és használják a Szentírást, – hogy alapvető teológiai kérdéseket és fogalmakat tisztázzon, hogy a hallgatók a tévtanításoknak biztos meggyőződéssel álljanak ellen, – hogy olyan gyakorlati ismereteket nyújtson, amelyek segítik a résztvevők gyülekezeti szolgálatát.

A képzés formája

A teljes képzés két önállóan is egész „A” és „B” tanévből tevődik össze, amelyek felváltva kerülnek megrendezésre. Bármelyik évben be lehet kapcsolódni a képzésbe. Egy tanév 8 bibliaiskolai hétvégéből és két teljes hétből, összesen 156 tanítási órából áll.

Minden bibliaiskolai hétvége Piliscsabán, a Bétel Otthonban kerül megrendezésre, a nyári hetek helyszíne változhat, a korábbiakban Albertiben, a vendégházban tartottuk.

Tananyag

Bibliaismeret keretében a hallgatók megismerik minden bibliai könyv történelmi hátterét és keresik Isten üzenetét az egyes könyveken keresztül.

Teológiai ismeretek témakörben, olyan alapvető tanításbeli kérdések kerülnek elő, amelyekben a tisztánlátás minden hívő számára fontos.

Bibliai erkölcstan a hétköznapi életben felmerülő etikai kérdésekre keresi a Szentírás válaszait.

Egyház- és missziótörténet keretében olyan események és személyek kerülnek ismertetésre, amelyek például és tanulságul szolgálhatnak mai hívők számára is.

Gyakorlati teológia a gyülekezeti szolgálat különféle területein nyújt hasznos segítséget.

Az előadásokhoz jegyzeteket adunk, és az előadás hanganyagát is biztosítjuk minden hallgatónak, aki erre igényt tart.


Szeretettel várunk iskolánkba olyan, 17 éven felüli, konfirmált, lehetőleg érettségizett gyülekezeti tagokat, akik a gyülekezeti életben és szolgálatban komolyabban szeretnének részt venni. Akik a Szentírás ismeretében való elmélyülést, valamint az Úr Jézus Krisztus hűséges követését egyéni életük szempontjából is fontosnak tartják. Nem evangélikus hívő testvérek részvétele is lehetséges.

A jelentkezés legalább egy évre történő elkötelezést jelent a hallgatók számára bibliaiskolai tanulmányaikban.

A Bibliaiskolában tandíjat nem kérünk, a szállásért és az ellátásért azonban fizetni kell a hallgatóknak. Az útiköltség fedezésében a rászorulóknak alapítványunk segít.

Az iskolánk hivatalosan nem elismert, ezért szakképzettséget igazoló bizonyítványt nem állíthat ki, de reménységünk szerint minden résztvevőnek hasznos ismereteket nyújt majd.

A szeptemberben induló tanévre jelentkezni augusztus 19-ig lehet az EKE Bibliaiskola címén. Bővebb felvilágosítással ugyanezen a címen szolgálunk minden érdeklődőnek.


Az elmúlt években sok új, fiatal és idősebb arcot ismertem meg a bibliaiskolai munkám során. Az ország minden részéről érkeztek hallgatók, egészen különböző személyiségek. Isten kegyelméből mégis olyan közösség alakulhatott ki, amelyben átélhettük mindazt, amiről a 133. Zsoltárban így olvashatunk: „Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak!” „Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!”

Várunk téged is ebbe a közösségbe, hogy együtt tapasztalhassuk meg Isten áldásait!

Herkely János, ügyvezető