Bibliaiskola

Jézus földi szolgálatát két felszólítása foglalja keretbe. „Jöjj és kövess engem!” – szólította meg és hívta el Jézus a tanítványait. Mennybemenetele előtt pedig minden nép tanítvánnyá tételére küldte ki őket.

Bibliaiskolánk célja, hogy Jézus felszólításainak teljesítésére felkészítse a ma élő tanítványokat. Jézus Krisztus jobb megismerésében és követésében, a hiteles tanítványság megélésében, valamint a missziói küldetés teljesítésében és az evangélium továbbadásában szeretnénk támogatni a jelentkezőket.

A képzés hároméves, egy tanév 9 hétvégi és egy egyhetes nyári alkalomból áll.

Az első évében a Biblia ismereti blokkban a Szentírás egyes könyveinek a tartalmát, jellemző gondolatait, keletkezésük hátterét ismerik meg a hallgatók. A Bibliaolvasó szeminárium a naponkénti igeolvasást alapozza meg módszertani és gyakorlati eszközökkel.

A második évben a Biblia értelmezése, keresztyén életünk aktuális teológiai kérdései kerülnek elő.

A harmadik évben a misszió gyakorlata kap hangsúlyt.

A Bibliaiskola ismertetése

Bemutató film

2021–2022. tanév

Hétvégék:

2021. szeptember 17–19., október 15–17., november 19–21., december 10–12.

2022. január 14–16., február 18–20., március 18–20., április 8–10., május 13–15.

Nyári hét: 2022. július 2–9.

Érdeklődni lehet:

e-mail: ekeevalapitvany@gmail.com
Telefon:+36 20 8244840, +36 1 3327063