EKE történet

Az EKE-közösség létét megelőzte néhány evangélikus lelkész közösségkereső összejövetele, akik együtt olvasták Isten igéjét, elcsendesedtek imádságban, erősítették egymást a hitben és a szolgálatban. Azután a kör bővülni kezdett, bekapcsolódtak nemlelkészek is a közösségbe.

A lelki épülést elősegítő együttlétek során, 1987–88 táján egyre határozottabbá vált az a belső igény, hogy evangélikus egyházunk megújulásáért közösen végezzünk evangélizáló szolgálatokat. Urunk megérlelte bennünk ezt a döntést. 1989. áprilisában egyik lelkész testvérünk levelet írt egyházunk elnökségének: „Isten régóta készítgette bennünk a közösség létrejöttét. Nem valami ellen, hanem az evangélium ügyéért szeretnénk tenni. Az elnökség tekintsen ránk bizalommal.” Majd egyeztető megbeszélések következtek. 1990. január 28-án pedig megjelent az Evangélikus Életben a Jelentkezünk c. írás, mint az EKE hivatalos bemutatkozása. Ettől az évtől kezdve rendszeresen tartunk csendesheteket, csendesnapokat, hétvégéket. Többször is megjelentettünk evangéliumi cikksorozatot az egyházi sajtóban.

Régóta hordozott gondolat valósult meg 1998-ban. Hosszú útkeresés és készülődés után megindulhatott a bibliaiskolai képzés gyülekezeteink tagjai részére. A Bibliaiskola nyitó istentiszteletén – 1998. szeptember 19-én – a 2Tim 2,1-5 volt az igehirdetés igéje.

A közösség szolgálatának szervezeti, jogi és anyagi keretét biztosítja az EKE Evangéliumi Alapítvány, amelynek bírósági bejegyzése 1997. szeptember 8-án történt meg. Kapcsolatot tartunk fenn amerikai evangélikus testvérekkel 1996 óta. Hálát adunk Urunknak az eddigi áldásaiért, az örömökért és nehézségekért. „Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. ” Róm 9,16.

Göllner Pál