Szolgálataink

Csendesnapok:

Évente kétszer, tavasszal és ősszel szervezünk országos csendesnapot. Evangélizációs és hitmélyítő igehirdetési szolgálatok mellett kiscsoportos beszélgetéseken keressük a válaszokat miértjeinkre és hogyanjainkra.

Csendeshétvégék:

Ifjúsági (téli) hétvégéken, péntek estétől vasárnap délig vagyunk együtt az ige mellett, az egybegyűltek sajátos kérdéseivel. Szeretnénk a közösséget építeni és minden résztvevőnek segíteni a szolgálatának megtalálásában és az abban való továbblépésében.

Csendeshetek:

Minden csendeshetünk hasonló felépítéssel és szolgálatokkal folyik. Naponta áhítatok és beszélgetések váltják egymást, egy előre megadott téma szerint. Lehetőség nyílik magánbeszélgetésekre is a jelenlévő szolgálókkal. Tartunk gyermek, konfirmandus, ifjúsági, hitmélyítő felnőtt és családos heteket.

Gyermek:

6 éves kortól.

Ifjúsági:

14 éves kortól mindenkit várunk.

Családos:

A családdal érkező gyermekeket (unokákat, keresztgyermekeket is) korosztályuknak megfelelően, külön tanítjuk, vezetjük.

Hitmélyítő felnőtt:

Csak gyermek nélkül érkezőknek tartjuk ezt az alkalmat.