Hitvallás

Hisszük!

(A Szentírás tanítása alapján)

 1. Jézus Krisztus az egyedüli út a megváltáshoz. Jn 3,16; 14,6; ApCsel 4,12
 2. A Biblia Isten szava, és örökké érvényes. Zsolt 119,89; 2Pt 1,21
 3. Testvéreink vannak különböző gyülekezetekben. 2Kor 3,17
 4. Bennünket sónak és világosságnak hívott el az Úr. Mt 5,13–14
 5. A keresztyén közösség alapja a Krisztusban való hit és a szavának való engedelmesség. Jn 17,17–21
 6. A Biblia eligazít bennünket a hétköznapjainkban és az ünneplésünkben – Istentiszteletünkben – is. 2Pt 1,3

Valljuk!

(A Szentírás tanítása alapján)

 1. Isten szeret minket. Jn 3,16
 2. A bűn mindenkit elválaszt Istentől. Róm 3,23
 3. Krisztus meghalt a bűneinkért. Róm 5,8
 4. Bűnünkből meg kell térnünk Jézushoz. ApCsel 3,19; Jel 3,20
 5. Jézus befogad minden bűnbánó embert. Jn 1,12; Jn 6,37
 6. Akiket Isten tett szabaddá, azok valóban szabadok. Jn 8,36; 1Thessz 1,10